Agreements

Legal standards (e.g., GDPR) restrict the processing of customer personal data and other operations (e.g., profiling) based on the customer's consent (agreement). You can manage the content and status of Customers' Consent to the Processing of Personal Data using the CareCloud platform. It also enables you to create customized Consents to Data Processing based on the requirements of your project.
You can get the list of the available customer consents (agreements) here.

Available methods

All available methods for the resource agreements.

HTTP method Endpoint Description
[badge-blue GET] /agreements Get information about all customer consents
[badge-blue GET] /agreements/{agreement_id} Get information about a specific consent

Get all customer consents

Get a list of consents accepted in CRM CareCloud
[badge-blue GET ] /agreements

Query string

Parameter name Type Description Mandatory (Yes/No)
count integer The number of records to return.
Default value is 100.
No
offset integer The number of records from a collection to skip.
Default value is 0.
No
sort_field string One of the query string parameters for sorting.
Response is sorted by the specified field.
No
sort_direction string Direction of sorting the response list.
Possible values are: ASC / DESC
No

Response

Status code: 200 OK
Output structure : object

Parameter name Type Description
agreements AgreementList[] List of the consents
total_items integer Count of all found consents

Example Request

GET <projectURL>/rest-api/enterprise-interface/v1.0/agreements
Content-Type: application/json
Accept-Language: cs, en-gb;q=0.8
Authorization: Basic ZWgEmEyZGFjZ3NmUzNDljNGYyMzlkOWQ0NA==

Example response

HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 04 Aug 2020 09:55:53 GMT
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
 "data": {
  "agreements": [
   {
    "agreement_id": "81eaeea13b8984a169c490a325",
    "name": "GDPR agreement",
    "text": "<h1>Souhlas se zpracováním osobních údajů<\/h1><p>Tímto se dobrovolně a svobodně registruji do systému card a uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých při registraci, jakožto i dalších osobních údajů získaných při obchodním styku a v souvislosti s členstvím v systému za účelem:<\/p><h2>Operací spojených s provozováním systému card<\/h2><ul><li>Zařazení do databáze členů card systému<\/li><li>Nabízení slev členům systému (zvýhodněné ceny a zboží, sbírání bodů)<\/li><li>Zasílání obchodních sdělení<\/li><\/ul>",
    "last_change": "2018-05-07 14:26:19.215774"
   },
   {
    "agreement_id": "8fd73167342d06899c4c015320",
    "name": "Data profiling agreement",
    "text": "<h1>Souhlas se zpracováním osobních údajů<\/h1><p>Tímto se dobrovolně a svobodně registruji do systému card a uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých při registraci, jakožto i dalších osobních údajů získaných při obchodním styku a v souvislosti s členstvím v systému za účelem:<\/p><h2>Operací spojených s provozováním systému card<\/h2><ul><li>Zařazení do databáze členů card systému<\/li><li>Nabízení slev členům systému (zvýhodněné ceny a zboží, sbírání bodů)<\/li><li>Zasílání obchodních sdělení<\/li><\/ul>",
    "last_change": "2018-04-17 15:31:21.395124"
   }
  ],
  "total_items": 2
 }
}


Detail of a customer consent

Get the detailed information about a specific customer consent
[badge-blue GET] /agreements/{agreement_id}

Path parameters

Parameter name Type Description
agreement_id string The unique id of a consent in CareCloud

Response

Status code: 200 OK
Output structure : AgreementList

Example request

GET <projectURL>/rest-api/enterprise-interface/v1.0/agreements/81eaeea13b8984a169c490a325
Content-Type: application/json
Accept-Language: cs, en-gb;q=0.8
Authorization: Basic ZWgEmEyZGFjZ3NmUzNDljNGYyMzlkOWQ0NA==

Example response

HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 04 Aug 2020 10:08:13 GMT
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
 "data": {
  "agreement_id": "81eaeea13b8984a169c490a325",
  "name": "GDPR agreement",
  "text": "<h1>Souhlas se zpracováním osobních údajů<\/h1><p>Tímto se dobrovolně a svobodně registruji do systému card a uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých při registraci, jakožto i dalších osobních údajů získaných při obchodním styku a v souvislosti s členstvím v systému za účelem:<\/p><h2>Operací spojených s provozováním systému card<\/h2><ul><li>Zařazení do databáze členů card systému<\/li><li>Nabízení slev členům systému (zvýhodněné ceny a zboží, sbírání bodů)<\/li><li>Zasílání obchodních sdělení<\/li><\/ul>",
  "last_change": "2018-05-07 14:26:19.215774"
 }
}